Profil společnosti

Stavební společnost Bytostav Ústí s.r.o byla založena v roce 1998 v Ústí nad Labem.

Společnost se zaměřuje na komplexní revitalizace staveb především panelových a nepanelovýchbytových domů. Jednotlivé stavební práce jsou začleněny do 5-ti stavebních divizí. Zakázky společnostrealizuje především vlastními zaměstnanci. Bytostav Ústí s.r.o. zaměstnává cca 50 pracovníků. Pouze Divize „Zateplování objektů“ dlouhodobě spolupracuje s dalšími 5-ti subdodavatelskými skupinami occa 30 pracovnících.

Společnost Bytostav Ústí s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001.

Působnost společnosti je ohraničena územím do vzdálenosti cca 100 km od sídla společnosti, a to z důvodu logistiky a zajištění pravidelných kontrol na jednotlivých stavbách  především ze strany stavbyvedoucího, případně vedení společnosti.

Společnost nabízí komplexní službu při renovaci domů uvedenou v prezentaci dále. Bytostav Ústí s.r.o. je připraven pro Vás zajistit realizaci záměru rekonstrukce tzv. od A do Z. Nabízíme stavebně technické posouzení objektu, zpracování projektové dokumentace vč. stavebního řízení, zpracování finančního plánu  vč. zajištění  investičního  úvěru, zastupování při jednání  se  státní správou a bankou. Zajišťujeme aktuální dotační tituly.

KONZULTACE

návštěva zástupce firmy Bytostav Ústí, nezávazná konzultace

STANOVENÍ  ROZSAHU OPRAV

zjištění skutečného stavu, technické zhodnocení, předběžná kalkulace

FINANČNÍ  ANALÝZA

ekonomická analýza a vypracování finančního plánu,

 stanovení výše fondu oprav,  cash flow, pohledávky 

CENOVÁ  NABÍDKA

vypracování a předání cenové nabídky

SMLOUVA O DÍLO

předání návrhu smlouvy o dílo, podpis smlouvy o dílo

PROJEKT

zajištění projektové dokumentace, návrh barevnéhořešení ve více variantách, 
 stavební povolení

INVESTIČNÍ  ÚVĚR

vypracování podkladů pro získání investičního úvěru, vyřízení úvěru u banky  

STÁTNÍ DOTACE

kompletní zpracování žádostí o státní dotace program PANEL

 a program ZELENÁ ÚSPORÁM 

REALIZACE

předání staveniště, realizace stavby, předání hotového díla    

KOLAUDACE

kolaudace 

 

 

 

Partneři:

Bytostav Ústí, s.r.o. Podmokelská 6/18, Ústí nad Labem 400 07
© 2011 Bytostav Ústí, s.r.o. všechna práva vyhrazena